Pro zákazníky

Zabýváme se všemi oblastmi pojištění. Naši klienti jsou společnosti, živnostníci, soukromé osoby bez ohledu na počet pojistných smluv a na výši pojistného.

Pojišťovací makléř není určen pouze pro velké společnosti.

Online

 • Přístup ke smlouvám 24 hod
 • Sledování likvidace
 • Rychlé změny

Rekalkulace

 • Po ročním trvání smlouvy rekalkulace pojistných částek
 • Cena je důležitá

Přístup

 • Nikdo nemá před Vámi přednost
 • Chceme dát službám novou tvář

Proč pojišťovací makléř ?

Pojišťovací makléř je institut, jehož statut je zakotven v zákoně 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí.

Pracuje na základě smlouvy či plné moci uzavřené s konkrétním klientem, kterého vůči pojišťovnám zastupuje. Není vázán produkty jedné konkrétní pojišťovny, ale vyhledává pro zájemce o pojištění nejvýhodnější nabídku na trhu.

Až na výjimky je placen ze strany pojišťovny, u které je vybraný produkt umístěn na základě rozhodnutí klienta.

Výhody spolupráce

 • Bezplatná služba na nejvyšší odborné úrovni orientovaná na zákazníka
 • Individuální přístup k zákazníkovi
 • Jistota nezávislosti poskytovatele služby
 • Klademe mimořádný důraz na využití moderních technologií s cílem zvýšit kvalitu a rychlost poskytovaných služeb
 • Extranetový portál umožňuje sdílet našim klientům všechny důležité informace o jejich pojištění a pojistných událostech v reálném čase
 • Díky této nadstandardní softwarové podpoře mají naši klienti dokonalý přehled o svém pojištění s dostupností NONSTOP, čímž šetří čas a náklady spojené se správou pojištění.
 • Spolupráce s námi Vám přinese dlouhodobý efekt v podobě snížení nákladů, služby profesionální správy pojistných smluv s následnou likvidací pojistných událostí a seriózního odborného přístupu
 • Možnost sjednání pojistných produktů a podmínek, které běžně pojistný trh neposkytuje
 • Zkušenosti v oblasti pořádání veřejných obchodních soutěží pro výběr pojistitele subjektům, jež jsou dle zákona zadavateli veřejné zakázky
 • Bezpečná ochrana poskytovaných informací

 Analýza rizika a výběr pojišťovny:

 • Definice rizika
 • Výše a způsob krytí rizika
 • Vytvoření poptávky pro kalkulaci výše pojistného
 • Požadovaný způsob likvidace pojistné události
 • Zadání poptávky pojišťovnám ke kalkulaci a rozsahu krytí uvedeného rizika
 • Vyhodnocení kalkulace a Všeobecných pojistných podmínek k rozsahu krytí daných rizik
 • Doporučení pojišťovny klientovi

Sjednání pojistné smlouvy

 • Příprava veškerých materiálů, nutných k podpisu smlouvy, v součinnosti s klientem i pojišťovnou

Správa pojistné smlouvy

 • Podpisem pojistné smlouvy klientem přebírá makléř pojistnou smlouvu do své správy
 • Na základě uzavřené plné moci udělené klientem je oprávněn jeho jménem komunikovat písemně i verbálně s pojišťovnou a dle smluvních podmínek vyžadovat plnění uzavřené pojistné smlouvy v plném rozsahu ve prospěch klienta
 • Veškerou komunikaci s pojišťovnou je povinen na vyžádání předložit klientovi

Likvidace pojistné události

 • V případě pojistné události makléř zajišťuje v součinnosti s klientem potřebné podklady pro řádné a odpovídající pojistné plnění a vede veškerá jednání s pojišťovnou