KIA.COIN

kia_coin_web

 

Sjednávání COIN je od 1. 2. 2014 dočasně pozastaveno z důvodu úpravy podmínek pojištění. O spuštění sjednávání vás budeme informovat zde.

 

Vážení přátelé značky KIA,

KIA MOTORS CZECH s.r.o.a pojišťovací makléř RANSOME@WHITTAKER INSURANCE s.r.o. pro Vás připravili produkt Pojištění spoluúčasti k havarijnímu pojištění Vašeho vozidla pod názvem KIA.COIN s exklusivními sazbami pojistného.

Je určen výhradně pro vozidla značky KIA bez rozdílu typu a stáří.

KIA.COIN kryje veškeré finanční ztráty ze sjednané spoluúčasti z řádně uzavřeného havarijního pojištění („Prvopojištění“) u libovolného pojistitele na českém trhu (dále jen „Prvopojistitel“).

Díky KIA.COIN si můžete u Vašeho Prvopojistitele sjednat vyšší spoluúčast - až do výše 10% - a ušetřit na platbě pojistného. Nezáleží na tom, u jakého pojistitele máte sjednáno havarijní pojištění. Výběr je na Vás.

Můžete sjednat i pro vozidla, která jsou používány na základě pracovní smlouvy, dohody nebo i vozidla, která jsou předmětem leasingu, úvěru či jiné finanční služby bez nutnosti vinkulace. :  

Následující pojistná nebezpečí v libovolné kombinaci :

 • a) havárie ANO
 • b) živelní událost ANO
 • c) vandalismus ANO
 • d)* odcizení celého vozidla ANO

 * Pro d) - pojistné plnění spoluúčasti v případě odcizení - musí být v pojištěném vozidle instalováno funkční mechanické zabezpečení pevně spojené s vozidlem určené k blokování řazení převodových stupňů nebo elektronický zabezpečovací systém, který pomocí signálu GPS, GSM či obdobného informuje operátora provozovatele zabezpečovacího zařízení o neoprávněném vniknutí či použití vozidla

Výslovně se pojištění v rámci tohoto projektu nevztahuje na škody vzniklé odcizením části vozidla nebo jeho výbavy, např. ukradená kola, disky, zrcátka, výbava, atd..

Speciální sazby pojistného pouze pro vozidla značky KIA

Sazby pojistného stanoveny v závislosti na pojistné částce havarijního pojištění u Prvopojistitele:

 • a) cena vozidla do výše 600.000,- Kč včetně
  roční pojistné 580,- Kč je-li Prvopojistitelem ČPP
  roční pojistné 639,- Kč

 • b) cena vozidla do výše 1.200.000,- Kč včetně
  roční pojistné 750,- Kč je-li Prvopojistitelem ČPP
  roční pojistné 807,- Kč

 • c) cena vozidla do výše 1.200.000,- Kč včetně – služební vozidla
  – pokud je pojištěný v Prvopojištění a v Projektu KIA.COIN odlišný - roční pojistné 1250,- Kč

Pojištění vzniká okamžikem připsání platby pojistného na účet RANSOME@WHITTAKER INSURANCE s.r.o. dle dispozic, které obdržíte do Vašeho emailu po sjednání pojištění. Nic nemusíte podepisovat, vše probíhá elektronickou cestou, včetně likvidace nároků z pojistné události. Pojistné je jednorázové na jeden pojistný rok nebo do první škody. poté se automaticky obnovuje.

Veškeré dotazy směřujte na naší emailovou adresu nebo telefonní číslo +420 251 550 902

Prostudujte si Podmínky KIA.COIN
Pokud nevlastníte vozidlo značky KIA a produkt se Vám líbí klikněte zde