Česká komora fitness o.s. - pojištění profesních trenérů

Projekt pojištění profesních trenérů pro Českou komoru fitness o.s.


Dne 1.4.2012 jsme se stali partnery České komory fitness o.s.

Česká komora fitness o.s. sdružuje, koordinuje a zastupuje fitness sektor jako plnohodnotné odvětví českého hospodářství.

Mimo jiné, mezi hlavní úkoly patří správa Českého registru fitness profesionálů, který vytváří ucelený přehled osobních trenérů, fitness instruktorů, tanečníků i choreografů, kteří na území České republiky pracují se širokou veřejnosti v oblasti fitness aktivit.

Profesní trenér – osobní trenér, fitness instruktor nebo instruktor skupinových forem cvičení, registrovaný v Českém registru fitness profesionálů, spravovaném Českou komorou fitness, o. s., s aktivním účtem Premium.